HomeKiến thức quản trịOKR là gì? Quản trị hiệu quả cùng OKR

OKR là gì? Quản trị hiệu quả cùng OKR

OKR là viết tắt của “Objectives and Key Results”, đây là một phương pháp quản lý mục tiêu được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp công nghệ tại Silicon Valley và trên toàn thế giới. Phương pháp này giúp cho các doanh nghiệp tập trung vào các mục tiêu chiến lược và định hướng cho toàn bộ tổ chức, đồng thời tạo ra một bộ khung để đánh giá kết quả và hiệu quả của các hoạt động của doanh nghiệp.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về phương pháp OKR, cách áp dụng nó trong quản lý doanh nghiệp và lợi ích của việc sử dụng OKR.

1. Định nghĩa về OKR

OKR là viết tắt của “Objectives and Key Results”, nghĩa là một kỹ thuật thiết lập kế hoạch hàng quý gồm 2 phần cơ bản: Mục tiêu (Objectives) và Kết quả chính (Key Results).

Mục tiêu (Objectives) trong OKR là một yếu tố quan trọng, được định nghĩa là những gì chúng ta muốn đạt được. Chúng ta cần xác định mục tiêu một cách rõ ràng, cụ thể và đo lường được. Mục tiêu này phải tham chiếu đến tầm nhìn và chiến lược của tổ chức hoặc dự án.

Kết quả chính (Key Results) trong OKR là một yếu tố quan trọng khác, được định nghĩa là những chỉ số định lượng cụ thể mà chúng ta sẽ sử dụng để đo lường sự tiến bộ của chúng ta đối với mục tiêu. Chúng ta cần phải xác định những chỉ số này một cách chính xác, cụ thể và đo lường được. Kết quả chính phải được đo lường định kỳ, được cập nhật và thay đổi nếu cần thiết để phù hợp với mục tiêu.

Sự kết hợp giữa Mục tiêu và Kết quả chính trong OKR giúp chúng ta xác định một kế hoạch hành động cụ thể để đạt được mục tiêu. Việc đạt được mục tiêu phụ thuộc vào sự đóng góp của các thành viên trong tổ chức hoặc dự án, nhằm đảm bảo rằng tất cả đều hướng đến cùng một mục tiêu và đóng góp một cách tích cực để đạt được kết quả tốt nhất. OKR được coi là một phương pháp quản lý hiệu quả, giúp cải thiện sự tập trung, tăng cường động lực làm việc và đẩy mạnh sự tiến bộ của tổ chức hoặc dự án.

OKR là gì? Tất cả những điều cần biết về OKR

2. Nguyên lý hoạt động của OKR

Nguyên lý hoạt động của OKR bao gồm các bước sau đây:

 1. Thiết lập các mục tiêu chính (Objectives): Đây là các mục tiêu cụ thể và đo lường được của tổ chức hoặc cá nhân. Các mục tiêu này nên được liên quan đến sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược của tổ chức.
 2. Xác định các kết quả chính (Key Results): Đây là các chỉ số đo lường cụ thể để đánh giá tiến độ của các mục tiêu. Các kết quả này phải được đo lường theo tiêu chuẩn đúng đắn và dễ đo lường.
 3. Đặt ra các mục tiêu và kết quả chính (Objectives và Key Results) cho từng cá nhân và tổ chức: Các mục tiêu này nên được thiết lập dựa trên đóng góp của cá nhân hoặc tổ chức đó đối với mục tiêu tổng thể của tổ chức.
 4. Đánh giá tiến độ và cải tiến: Các mục tiêu và kết quả chính của OKR cần được đánh giá định kỳ để đảm bảo tiến độ được đạt đúng hạn và cải thiện hiệu quả của các hoạt động.

Ví dụ về OKR trong một công ty công nghệ:

Mục tiêu chính (Objective): Tăng doanh số bán hàng

Key Results:

 • Tăng doanh số bán hàng lên 20% so với cùng kỳ năm trước
 • Tăng số lượng khách hàng đăng ký mua hàng mới lên 30%
 • Tăng tỷ lệ chuyển đổi trang web lên 2,5%

Đặt ra các mục tiêu và kết quả chính (Objectives và Key Results) cho từng cá nhân và tổ chức:

 • Nhân viên bán hàng: Tăng doanh số bán hàng lên 15% bằng cách mở rộng thị trường tiếp cận với các khách hàng mới
 • Nhân viên marketing: Tăng số lượng khách hàng đăng ký mua hàng mới lên 20% bằng cách tăng các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội
 • Nhân viên phát triển sản phẩm: Tăng tỷ lệ chuyển đổi trang web lên 3% bằng cách cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web

Đánh giá tiến độ và cải tiến: Đánh giá định kỳ mỗi quý để đảm bảo tiến độ đạt được và nếu có vấn đề xảy ra, các biện pháp cải thiện sẽ được đưa ra để đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra. Ví dụ, nếu nhân viên phát triển sản phẩm không đạt được mục tiêu tăng tỷ lệ chuyển đổi trang web lên 3%, họ sẽ đề xuất các cải tiến bổ sung như tối ưu hóa trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng để đạt được mục tiêu trong quý tiếp theo.

3. Vai trò của OKR trong quản trị doanh nghiệp

OKR (Objectives and Key Results) là một công cụ quản lý và đánh giá hiệu suất được sử dụng để đặt mục tiêu cho một tổ chức hoặc cá nhân. Trong quản trị doanh nghiệp, OKR có nhiều vai trò quan trọng.

 1. Liên kết nội bộ chặt chẽ: OKR giúp kết nối hiệu suất làm việc của cá nhân và phòng ban với mục tiêu chung của công ty. Từ đó, đội ngũ quản trị có thể đảm bảo mọi người đang có chung một định hướng.
 2. Định hướng rõ ràng: Bằng cách áp dụng OKR, ban quản trị doanh nghiệp cần xác định rõ ràng, cụ thể và không mập mờ những mục tiêu và kết quả then chốt. Nhân viên sẽ thuận lợi hiểu rõ và nỗ lực 100% năng lượng hoàn thành OKR đó mà không phải lăn tăn đoán già đoán non, mất thời gian.
 3. Tiết kiệm nguồn lực: OKR giúp tập trung nguồn lực vào các mục tiêu và kết quả quan trọng, giúp doanh nghiệp tránh lãng phí nguồn lực quý giá.
 4. Tạo sự đổi mới và cải tiến: OKR khuyến khích tư duy thử nghiệm, tạo mục tiêu, thực hiện, rút ra kinh nghiệm, học hỏi, lặp lại và đòi hỏi tư duy không sợ thất bại. Điều này giúp đưa ra các giải pháp sáng tạo và cải tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường.
 5. Đánh giá hiệu suất: OKR không phải là hệ thống để đánh giá nhân viên, nhưng nó có vai trò nhỏ trong việc đánh giá hiệu suất. Bằng cách theo dõi tiến độ đạt được các mục tiêu và kết quả then chốt, người quản lý có thể đánh giá được năng lực, khả năng và hiệu suất làm việc của nhân viên, giúp đưa ra quyết định về việc thưởng hoặc phát triển năng lực của họ trong tương lai.

Tóm lại, OKR là một công cụ quản lý và đánh giá hiệu suất có nhiều vai trò quan trọng trong quản trị doanh nghiệp, từ việc kết nối nội bộ chặt chẽ, định hướng rõ ràng, tiết kiệm nguồn lực đến việc tạo sự đổi mới và cải tiến, đánh giá hiệu suất và phát triển năng lực cho nhân viên.

>>> Tìm hiểu thêm: BSC là gì? Ứng dụng của BSC trong quản trị doanh nghiệp

4. Cách xây dựng OKR sao cho hiệu quả

OKR là viết tắt của Objective and Key Results – một hệ thống đặt mục tiêu và đo lường hiệu suất cho cá nhân và tổ chức. Việc xây dựng OKRs là một quá trình quan trọng để giúp đặt mục tiêu rõ ràng, tập trung và theo dõi tiến độ. Dưới đây là hướng dẫn xây dựng OKR từ các nguồn tìm kiếm được cung cấp:

 1. Truyền thông nội bộ về OKRs: Trước khi bắt đầu xây dựng OKRs, bạn cần thông báo về nó đến toàn bộ nhân viên trong công ty. Giải thích mục đích, lợi ích và cách thức triển khai OKRs cho mọi người.
 2. Lựa chọn công cụ quản lý OKRs: Có nhiều công cụ quản lý OKRs khác nhau trên thị trường, tùy vào yêu cầu và ngân sách của công ty bạn để lựa chọn công cụ phù hợp. Ví dụ như Asana, Trello, hay Gtmhub.
 3. Xây dựng OKRs: Các OKRs cần phải được xây dựng rõ ràng, cụ thể, có thể đo lường được và phù hợp với mục tiêu của tổ chức. Ví dụ, một OKR cho bộ phận marketing có thể là “Tăng số lượng khách hàng mới đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi lên 20% trong quý 1”.
 4. Triển khai OKRs: Sau khi đã xây dựng OKRs, cần triển khai chúng vào hoạt động hàng ngày của tổ chức bằng cách phân chia công việc, kế hoạch và lịch trình. Đảm bảo rằng mỗi nhân viên và bộ phận đều biết và thực hiện các OKRs của mình.
 5. Theo dõi kết quả OKRs – Checkin: Theo dõi tiến độ đối với các OKRs là một phần quan trọng trong việc đảm bảo rằng các mục tiêu được đạt đến. Tổ chức nên thiết lập các cuộc họp check-in để đánh giá tiến độ, cập nhật kết quả và điều chỉnh các OKRs nếu cần thiết. Thời gian check-in có thể là hàng tuần hoặc hàng tháng, tùy vào sự phù hợp của tổ chức.
 6. Đánh giá và đánh giá lại OKRs: Cuối mỗi chu kỳ OKRs, tổ chức cần đánh giá và đánh giá lại các kết quả để xem liệu các mục tiêu đã đạt được hay chưa và đưa ra kế hoạch cho chu kỳ tiếp theo. Nếu các OKRs không đạt được, cần phân tích và tìm ra nguyên nhân để có thể điều chỉnh các mục tiêu cho chu kỳ tiếp theo.

Tổ chức có thể điều chỉnh và cải thiện quá trình xây dựng OKRs theo thời gian để đảm bảo rằng chúng được áp dụng hiệu quả. Tuy nhiên, quan trọng là đảm bảo rằng OKRs được thiết lập và triển khai một cách rõ ràng, phù hợp với mục tiêu tổ chức và có sự hỗ trợ từ toàn bộ nhân viên.

5. Cách đánh giá OKR

Để đánh giá OKR, có thể sử dụng một số phương pháp sau đây:

 1. Đánh giá kết quả đạt được: So sánh các KPI (Key Performance Indicator) được đặt ra trong mục tiêu với kết quả thực tế để xác định mức độ đạt được của OKR. Nếu KPI đạt được hoặc vượt qua mục tiêu, đó là một kết quả tốt.
 2. Đánh giá quá trình: Đánh giá các bước thực hiện OKR, bao gồm việc phân tích kế hoạch, phân công công việc, thực hiện và đánh giá kết quả. Việc đánh giá quá trình giúp cải thiện cách làm việc và tăng hiệu quả trong tương lai.
 3. Đánh giá đóng góp cho tổ chức: Đánh giá xem OKR đóng góp như thế nào cho sự phát triển của tổ chức. OKR được xem là hiệu quả nếu nó đóng góp tích cực cho sự phát triển và thành công của tổ chức.
 4. Đánh giá phản hồi từ nhân viên: Đánh giá phản hồi từ nhân viên về quá trình triển khai OKR cũng là một cách để đánh giá hiệu quả của nó. Các phản hồi này sẽ giúp tổ chức cải thiện cách triển khai và xác định những điểm cần cải thiện.

Trong quá trình đánh giá OKR, quan trọng là phải đánh giá một cách công bằng và chính xác để đưa ra những kết luận chính xác và hữu ích cho tổ chức.

>>> Tìm hiểu thêm: KPI là gì? Những điều cần biết về KPI

6. So sánh OKR, BSC và KPI

OKR, BSC, và KPI là những công cụ quản lý hiệu suất được sử dụng trong các tổ chức và doanh nghiệp để đo lường, quản lý và đánh giá các mục tiêu và chỉ tiêu hoạt động. Tuy nhiên, chúng có sự khác biệt về mục đích, cách thức đo lường và các yếu tố tác động đến hiệu suất. Dưới đây là bảng so sánh sự khác nhau giữa OKR, BSC và KPI:

Công cụMục đíchĐo lườngYếu tố tác động đến hiệu suất
OKRĐo lường tiến độ và nỗ lực đạt được mục tiêu của nhân viên.Dùng hệ thống quản lý hiệu suất để đo lường và theo dõi kết quả.Điều chỉnh chiến lược, tăng tính tự chủ, đồng thuận mục tiêu, khuyến khích sáng tạo, đổi mới.
BSCĐo lường và quản lý các chỉ tiêu đa chiều của doanh nghiệp, bao gồm tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, và phát triển nhân viên.Sử dụng một số lượng chỉ tiêu có định để đánh giá hiệu suất.Tạo liên kết giữa các chỉ tiêu và mục tiêu chiến lược, đồng bộ hoá hoạt động, tăng tính minh bạch, đổi mới.
KPIĐo lường hiệu suất của cá nhân, nhóm hoặc tổ chức để đạt được mục tiêu kinh doanh.Dùng một số lượng chỉ tiêu cụ thể để đo lường hiệu suất.Điều chỉnh chiến lược, giám sát hoạt động, cải tiến quy trình, đổi mới, tăng tính minh bạch và công bằng.

Các ví dụ về các công cụ này như sau:

Ví dụ về OKR: Mục tiêu OKR của một công ty công nghệ có thể là “Tăng doanh thu bằng cách tăng số khách hàng mới đăng ký vào sản phẩm của chúng tôi.” Key Result (KRs) của mục tiêu này có thể bao gồm “Đăng ký ít nhất 10.000 khách hàng mới vào sản phẩm của chúng tôi trong quý đầu tiên.”

 • Chỉ tiêu tài chính: doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận tăng trưởng.
 • Chỉ tiêu khách hàng: tỷ lệ khách hàng trở lại, độ hài lòng của khách hàng.
 • Chỉ tiêu quy trình nội bộ: thời gian chờ đợi, độ chính xác của sản phẩm.
 • Chỉ tiêu phát triển nhân viên: đào tạo và phát triển nhân viên, động lực nhân viên.

Ví dụ về BSC: Một công ty sản xuất đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và tăng chất lượng sản phẩm. BSC sẽ đo lường các chỉ tiêu khác nhau để đánh giá hiệu suất của công ty, bao gồm:

 • Chỉ tiêu tài chính: doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận tăng trưởng.
 • Chỉ tiêu khách hàng: tỷ lệ khách hàng trở lại, độ hài lòng của khách hàng.
 • Chỉ tiêu quy trình nội bộ: thời gian chờ đợi, độ chính xác của sản phẩm.
 • Chỉ tiêu phát triển nhân viên: đào tạo và phát triển nhân viên, động lực nhân viên.

Ví dụ về KPI: Một tổ chức bán lẻ có thể đặt KPI cho các nhân viên bán hàng, bao gồm:

 • Số lượng sản phẩm bán được trong tháng.
 • Doanh số bán hàng trong tháng.
 • Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng mới thành khách hàng thường xuyên.
 • Độ hài lòng của khách hàng được đánh giá bởi khảo sát.

Tất cả các công cụ này đều được sử dụng để quản lý hiệu suất và đánh giá mục tiêu hoạt động của tổ chức hoặc cá nhân. Tuy nhiên, mỗi công cụ có ưu điểm riêng và được sử dụng cho các mục đích khác nhau. OKR tập trung vào đạt được mục tiêu, BSC tập trung vào đo lường chỉ tiêu đa chiều và KPI tập trung vào đo lường hiệu suất cá nhân.

7. Kết luận

Trong tổ chức và doanh nghiệp, việc sử dụng công cụ OKR để quản lý hiệu suất là rất quan trọng và hữu ích. OKR giúp cải thiện tính tự chủ và sáng tạo của nhân viên, đồng thời tăng tính minh bạch và giúp định hướng mục tiêu chiến lược. Nó giúp cho nhân viên hiểu rõ hơn về những gì được đánh giá và đo lường, từ đó đưa ra các hành động và quyết định phù hợp để đạt được mục tiêu của mình.

Bên cạnh đó, OKR còn tạo ra sự đồng thuận trong tổ chức và giúp nhân viên hiểu rõ rằng mỗi người đều đóng góp vào mục tiêu chung của công ty. Việc áp dụng OKR đòi hỏi sự quản lý và đo lường chặt chẽ để đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong đánh giá hiệu suất của từng nhân viên. Với sự hỗ trợ của công nghệ và các công cụ quản lý hiệu suất hiện đại, việc áp dụng OKR đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Đừng quên theo dõi Góc Quản Trị  để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé!

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments